dizajn-bg

Mbështetje Rregullatore

Mbështetje Rregullatore

Prioriteti ynë është sigurimi i paketimeve më të sigurta për kujdesin farmaceutik, bukuri dhe personal, i cili respekton mjedisin dhe shëndetin e njeriut.

Pikat tona kryesore të fokusit në paketimin e konsumatorit

Materiale të reja

Përzgjedhja e materialeve të reja të paketimit që respektojnë plotësisht rregulloret aktuale në lidhje me kozmetikën, paketimin dhe paketimin e mbeturinave dhe REACH.
Kërkesa të tjera gjithashtu mund të shqyrtohen dhe, nëse konsiderohen të rëndësishme, të përfshihen në politikën tonë.Nevojat individuale të klientëve merren parasysh rast pas rasti.

Dokumentacioni

Ne kemi zhvilluar një sërë dokumentesh, në veçanti dosjet e informacionit rregullator (RIF) dhe dokumentet e pozicionit të cilat janë krijuar posaçërisht për të përmbushur nevojat e klientëve tanë.Këto dokumente bazohen në informacionin e dhënë nga furnitorët tanë dhe verifikohen nga njohuritë tona të brendshme të thella të rregulloreve.

3.Mbështetje Rregullatore

Ne punojmë në mënyrë proaktive me rregullatorë dhe aktorë të tjerë përkatës për përmirësimin e vazhdueshëm dhe qartësimin e peizazhit rregullator.