Qëndrueshmëria

Zgjidhje të qëndrueshme të produkteve

Projektimi i produkteve dhe proceseve me njerëzit dhe planetin në mendje.

Burimi i qëndrueshëm i materialeve është një përparësi kryesore për Micen, klientët tanë dhe palët tona të interesit.

Ndërsa shqetësimet për burimet e papërtëritshme dhe ndikimet mjedisore rriten, ne e kuptojmë se burimi i materialeve të qëndrueshme është në krye të mendjes për klientët dhe palët e tjera të interesuara.Për të adresuar më mirë këtë fushë kyçe, ne kemi krijuar një ekip të dedikuar për qëndrueshmërinë e produktit brenda Organizatës së Përsosmërisë së Inovacionit të Micen.

Micen bashkëpunon me organizata me të njëjtin mendim për të përforcuar zotimin tonë për t'u kujdesur për planetin tonë dhe për të reduktuar ndikimin tonë mjedisor, veçanërisht në lidhje me riciklimin, reduktimin e mbetjeve plastike dhe promovimin e një ekonomie më rrethore të plastikës.

2. Zgjidhjet e produkteve të qëndrueshme

Zgjidhje të qëndrueshme të produkteve