Qëndrueshmëria

Vizioni i Qëndrueshmërisë

Vizioni i Qëndrueshmërisë Përgjegjësia Sociale e Korporatës

Ne besojmë se jeta e njerëzve duhet pasuruar nga puna për dhe me Micen.Ne u japim mbrapsht komuniteteve ku njerëzit tanë jetojnë dhe punojnë, dhe vlerat tona thelbësore përmblidhen në dy fjalë – besim dhe respekt.Anëtarëve të ekipit tonë u besohet të marrin iniciativën, të bëjnë pyetje dhe të jenë të guximshëm.Ne e respektojmë njëri-tjetrin si individë, ne respektojmë planetin që e çmojmë dhe i trajtojmë me drejtësi të gjithë palët e interesuara dhe partnerët.